LeXeAPP Demo Kontakt Suksesshistorier Forhandler Logg inn

LeXeAPP

Lekser og hjemmearbeid

Med LeXeAPP er det enkelt for elever og foresatte å ha oversikt over hvilke lekser som skal gjøres og til hvilke dager de skal bli gjort. Bruker man appen på telefonen vil både foresatte og elever blir varslet om at leksene holder på å bli glemt.

Tekst til tale

Med et spesielt fokus på å gjøre lekser og læreplaner tilgjengelig for selv de minste er det tekst til tale for en klar og tydelig opplesing av læreplan og lekser. Dette sikrer at barn kan arbeide selvstendig og forstå læreplanens innhold før de behersker lese og skriving fullt ut. Med støtte for mange språk kan også lekser i f.eks. engelsk bli lest opp på engelsk. Dette sikrer at elever lettere kan venne seg til språk og få en god flyt på sitt språk

Oversikt

Med LeXeAPP er det enkelt for lærere å planlegge lekser og læreplaner. LeXeAPPS unike mulighet for tverrfaglig arbeid gjør at det er både lettere og raskere å lage læreplaner, gjenbruke læreplaner og lage tilpassinger for elever. Alt dette på en måte som sikrer at det jobbes mot kompetansemålene fra utdanningsdirektoratet.

Dokumentasjon

Når skolen bruker LeXeAPP er det enkelt for skolen å dokumentere undervisning som blir gitt og hvilke kompetansemål det er jobbet mot. LeXeAPP er et arbeidsverktøy for skoler, rektorer og skolesjefer. Det sikrer god og sporbar dokumentasjon. LeXeAPP skiller seg ut fra andre ved at hoved fokuset har vært læreres og rektoreres arbeidshverdag. Med dette som utgangspunkt er LeXeAPP blitt til et arbeidsverktøy og ikke en filportal som ofte er en gjenganger når undervisningen skal planlegges.

Publisering av lekser og læreplaner

LeXeAPP er unikt ved at arbeid ikke er synlig for elever og foresatte før læreren åpner opp for at de skal kunne se innholdet. Ved å kun trykke på publisere så vil læreplanen og lekser automatisk bli tilgjengelig for elever og foresatte. I tillegg vil læreplan og lekser bli sendt automatisk til elever og foresattes epost adresser. Dette sikrer at det er enkelt for foresatte å følge med på hva som skjer.

Lærerens verktøy

Siden det er mulig å styre hvilket innhold som kun er tilgjengelig for lærere sikrer dette at skolen kan planlegge all undervisning på samme sted og samtidig sikre at elever og foresatte kun ser relevant informasjon.

Gjenbruk av læreplaner

Med LeXeAPP vil skolen bygge opp et arkiv av læreplaner som kan deles på tvers av trinn og gjenbrukes neste skoleår på en svært enkel og effektiv måte. Dette sikrer at man ikke trenger å finne opp hjulet på nytt hvert år, men alikevel enkelt kan gjøre forrandringer og forbedringer.

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon og en samtale om hvordan LeXeAPP kan brukes hos dere? Nøl ikke med å ta kontakt og book et uforpliktende teams møte med en av våre rådgivere. Ring oss på telefon 62 00 30 90 eller benytte vårt kontakt skjema.An unhandled error has occurred. Reload 🗙