LeXeAPP Kontakt Suksesshistorier Ledig stilling Logg inn

LeXeAPP

Lekser og hjemmearbeid

Med LeXeAPP er det enkelt for elever og foresatte å ha oversikt over hvilke lekser som skal gjøres og til hvilke dager de skal bli gjort. Bruker man appen på telefonen vil både foresatte og elever blir varslet om at leksene holder på å bli glemt.

Tekst til tale

Med et spesielt fokus på å gjøre lekser og læreplaner tilgjengelig for selv de minste er det tekst til tale for en klar og tydelig opplesing av læreplan og lekser. Dette sikrer at barn kan arbeide selvstendig og forstå læreplanens innhold før de behersker lese og skriving fullt ut. Med støtte for mange språk kan også lekser i f.eks. engelsk bli lest opp på engelsk. Dette sikrer at elever lettere kan venne seg til språk og få en god flyt på sitt språk

Oversikt

Med LeXeAPP er det enkelt for lærere å planlegge lekser og læreplaner. LeXeAPPS unike mulighet for tverrfaglig arbeid gjør at det er både lettere og raskere å lage læreplaner, gjenbruke læreplaner og lage tilpassinger for elever. Alt dette på en måte som sikrer at det jobbes mot kompetansemålene fra utdanningsdirektoratet.

Dokumentasjon

Når skolen bruker LeXeAPP er det enkelt for skolen å dokumentere undervisning som blir gitt og hvilke kompetansemål det er jobbet mot. LeXeAPP er et arbeidsverktøy for skoler, rektorer og skolesjefer. Det sikrer god og sporbar dokumentasjon. LeXeAPP skiller seg ut fra andre ved at hoved fokuset har vært læreres og rektoreres arbeidshverdag. Med dette som utgangspunkt er LeXeAPP blitt til et arbeidsverktøy og ikke en filportal som ofte er en gjenganger når undervisningen skal planlegges.

Publisering av lekser og læreplaner

LeXeAPP er unikt ved at arbeid ikke er synlig for elever og foresatte før læreren åpner opp for at de skal kunne se innholdet. Ved å kun trykke på publisere så vil læreplanen og lekser automatisk bli tilgjengelig for elever og foresatte. I tillegg vil læreplan og lekser bli sendt automatisk til elever og foresattes epost adresser. Dette sikrer at det er enkelt for foresatte å følge med på hva som skjer.

Lærerens verktøy

Siden det er mulig å styre hvilket innhold som kun er tilgjengelig for lærere sikrer dette at skolen kan planlegge all undervisning på samme sted og samtidig sikre at elever og foresatte kun ser relevant informasjon.

Gjenbruk av læreplaner

Med LeXeAPP vil skolen bygge opp et arkiv av læreplaner som kan deles på tvers av trinn og gjenbrukes neste skoleår på en svært enkel og effektiv måte. Dette sikrer at man ikke trenger å finne opp hjulet på nytt hvert år, men alikevel enkelt kan gjøre forrandringer og forbedringer.

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon og en samtale om hvordan LeXeAPP kan brukes hos dere? Nøl ikke med å ta kontakt og book et uforpliktende teams møte med en av våre rådgivere. Ring oss på telefon 62 00 30 90 eller benytte vårt kontakt skjema.


Suksesshistorier

Vålbyen 1-10 skole - Våler kommune i innlandet


Ann Merethe sier følgende:
Vi er en 1.-10. skole der alle trinn bruker LeXeAPP. Vi hadde "min fagplan" før og vi liker designet godt på den nye LeXeAPP.
Et stort pluss at elevene kan huke av for lekser de har gjort. Vi gleder oss til at APPèn kommer, da det vil bli enda enklere for elever og foreldre.

Vi synes det er genialt å kunne huke av for kompetansemålene i læreplanen, etter hvert som vi jobber med dem.
Det er veldig lett å lage tilpassede planer.

Det er veldig enkelt for foreldrene å kunne følge med på læringsplanen ved å logge seg selv inn + at vi kan sende ut på epost til alle foreldrene.
Elevene logger seg inn via Feide portalen.

Vi synes at læreplanen fungerer bra.
Dere har en veldig god og rask service.


Gaupen skole - Ringsaker kommune


Malin Johansen Olsen sier følgende:
Student og ansatt v/Gaupen Skole
Det dynamiske arbeidsverktøyet LeXeAPP gjør det mulig for meg og alle mine kolleger å jobbe systematisk med målsetting, planlegging og vurdering. LeXeAPP gir oss en tilgjengelighet til å kunne ha «alt på et sted». Vi bruker verktøyet til å skrive inn metodikk for undervisningen, benytter oss av skjema for periodeplan, og på denne måten skape og ivareta en progresjon for en god kvalitativ undervisning også når uforutsett fravær oppstår!

Jeg er student på lektorutdanning innen grunnskolelærer ved høyskolen i Hamar. Jeg har i regi av høyskolen vært i praksis på flere av Ringsaker kommune og andre kommuners barneskoler, og jeg blir svært overrasket over hvilke arbeidsverktøy som brukes. Disse oppleves for meg svært anstrengende, sammenlignet med LeXeAPP. Jeg har ikke funnet noen arbeidsmåter på mine praksisskoler, som ligner LeXeAPP, og som kan tilsvare denne geniale ideen.

Jeg er ansatt ved Gaupen skole, og min stilling tilsvarer noen timer med spesialpedagogikk for noen elever. I den sammenheng er LeXeAPP et avgjørende verktøy for samarbeid på tvers av de ansatte innenfor et trinn. Jeg er ikke 100% tilstede på jobb hver dag, men kan uten en avtale om å sende planer frem og tilbake, enkelt gå inn å tilpasse læringsplanen for de aktuelle elevene. LeXeAPP gir meg også muligheten til å knytte arbeidet direkte til læringsmål fra læreplanen.

Den siste geniale ideen som jeg også vil trekke frem med dette arbeidsverktøyet er: Alt arbeidet læreren gjør blir lagret. Slik at når jeg sitter å lager planer til 6.trinn, er ikke kolonnen tom. Det som ble gjort på samme arbeidsuke i fjor står i rubrikken, og du kan velge å utarbeide dette, eller jobbe med noe annet. Det kalles å ha delingskultur og det ser jeg som student og etterhvert nyutdannet lærer på som en avgjørende verdi for et lærerkollegium.


Ledig stilling

Rådgiver/Senior rådgiver

Arbeidsgiver: Zar Group AS
Frist: Fortløpende

Zar Group AS has ledig stilling som rådgiver
Grunnet stor pågang ønsker vi å utvide vårt team med en ny rådgiver.

Arbeidsoppgaver: Kvalifikasjoner: Personlige egenskaper: Vi ønsker å kunne levere de beste kundeopplevelsene og ønsker at vårt team består av et bredt spekter av medarbeidere med forskjellige kulturelle bakgrunner.
Derfor anbefale vi at personer med livserfaring fra land utenfor skandinavia sender oss en søknad.
For spørsmål, ta kontakt med Zacharias på telefon 95 77 77 71 eller send en søknad til Zacharias på zn@zargroup.no