LeXeAPP Informasjon Demo Kontakt Suksesshistorier Forhandler Logg inn

Covid-19 og digitalt arbeid i skolen

Med utbruddet av Covid-19 har det blitt enda viktigere for skolen å ta i bruk teknologi for å optimalisere undervisningen.
For mange skoler har det vært en utfordring å kunne kommunisere hva som skal bli gjort og hvordan det skal gjøres på en ryddig og oversiktlig måte for elever som er på hjemmeskole.
Dette har ført til at det har vært utfordrende for skolen å levere like god kvalitet på undervisningen som man er vant til og det har blitt tatt i bruk mange alternativer som ikke er optimalisert for skolens arbeidsmetoder og spesielt ikke behovene elever har.

For å bidra til at skolene kan jobbe optimalt under vanskelig forhold har Zar Group jobbet målrettet med å tilby digitale verktøy for skolene som letter deres arbeid. Dette har bidratt til å sikre at elevene får den undervisningen de har krav på til tross for en annen undervisningshverdag.
Mange skoler ønsker å forberede seg for en potensiell tid med økte smittetall og at man nå vil være klar for en nedstegning på forhånd.

Ønsker du å høre mer om hvordan LeXeAPP kan bidra til å gjøre det enklere for skolen din til å bidra til Covid-19 dugnaden. Ta i såfall kontakt for å booke et uforpliktende møte.