LeXeAPP Informasjon Demo Kontakt Prising Login

Abonnement for LeXeAPP

Funksjonalitet Adjunct Lector Procurator
Årsplan
Periodeplan
Ukeplan
Kalender
Lekser
Bildearkiv
Timeplan
Utskrift av klassens plan
Publisering av læreplan på web
Utskrift av elevers unike planer
Tilpasset plan
Pålogging for elever
Pålogging for foresatte
Pålogging med Feide
Google integrasjon
Microsoft integrasjon
Pålogging med Vipps
Pålogging med engangskode på SMS
Pålogging med ID-porten
Digital inkludering - Tekst-til-tale basert på kunstig intelligens
Digital inkludering - Digital oversetter basert på kunstig intelligens
Knytte arbeid mot kompetansemål
Felles læreplan for paralellklasser
Automatisk gjenbruk av tidligere års læreplaner
Innebygd arkivering
Opprettelse av PDF
Opprettelse av unik PDF for hver enkelt elev
Publisering av læreplan på mail med PDF
Automatisk import fra skoleadministrativt system
Tilgang til support
Abonnementspris * 15Kr 22Kr 25Kr
For avtale på kommunalt nivå eller for flere skoler, ta kontakt med en rådgiver for å avklare behov og mulighetene for volumrabatt.
* Dette er månedpris og gjelder pr registrert elev ved skolen **
** Minste fakturerbareantall er 50 elever.
Utdanningsdirektoratets elevantall vil bli brukt som fakturagrunnlag.
Eks: For en skole som har registrert 50 elever og velger abonnementet Adjunct vil total månedspris bli 750Kr.