LeXeAPP Informasjon Demo Kontakt Suksesshistorier Forhandler Logg inn

Suksesshistorier

Vålbyen 1-10 skole - Våler kommune i innlandet


Ann Merethe sier følgende:
Vi er en 1.-10. skole der alle trinn bruker LeXeAPP. Vi liker designet godt på den nye LeXeAPP.
Et stort pluss at elevene kan huke av for lekser de har gjort.

Vi synes det er genialt å kunne huke av for kompetansemålene i læreplanen, etter hvert som vi jobber med dem.
Det er veldig lett å lage tilpassede planer.

Det er veldig enkelt for foreldrene å kunne følge med på læringsplanen ved å logge seg selv inn + at vi kan sende ut på epost til alle foreldrene.
Elevene logger seg inn via Feide portalen.

Vi synes at læreplanen fungerer bra.
Dere har en veldig god og rask service.


Gaupen skole - Ringsaker kommune


Malin Johansen Olsen sier følgende:
Student og ansatt v/Gaupen Skole
Det dynamiske arbeidsverktøyet LeXeAPP gjør det mulig for meg og alle mine kolleger å jobbe systematisk med målsetting, planlegging og vurdering. LeXeAPP gir oss en tilgjengelighet til å kunne ha «alt på et sted». Vi bruker verktøyet til å skrive inn metodikk for undervisningen, benytter oss av skjema for periodeplan, og på denne måten skape og ivareta en progresjon for en god kvalitativ undervisning også når uforutsett fravær oppstår!

Jeg er student på lektorutdanning innen grunnskolelærer ved høyskolen i Hamar. Jeg har i regi av høyskolen vært i praksis på flere av Ringsaker kommune og andre kommuners barneskoler, og jeg blir svært overrasket over hvilke arbeidsverktøy som brukes. Disse oppleves for meg svært anstrengende, sammenlignet med LeXeAPP. Jeg har ikke funnet noen arbeidsmåter på mine praksisskoler, som ligner LeXeAPP, og som kan tilsvare denne geniale ideen.

Jeg er ansatt ved Gaupen skole, og min stilling tilsvarer noen timer med spesialpedagogikk for noen elever. I den sammenheng er LeXeAPP et avgjørende verktøy for samarbeid på tvers av de ansatte innenfor et trinn. Jeg er ikke 100% tilstede på jobb hver dag, men kan uten en avtale om å sende planer frem og tilbake, enkelt gå inn å tilpasse læringsplanen for de aktuelle elevene. LeXeAPP gir meg også muligheten til å knytte arbeidet direkte til læringsmål fra læreplanen.

Den siste geniale ideen som jeg også vil trekke frem med dette arbeidsverktøyet er: Alt arbeidet læreren gjør blir lagret. Slik at når jeg sitter å lager planer til 6.trinn, er ikke kolonnen tom. Det som ble gjort på samme arbeidsuke i fjor står i rubrikken, og du kan velge å utarbeide dette, eller jobbe med noe annet. Det kalles å ha delingskultur og det ser jeg som student og etterhvert nyutdannet lærer på som en avgjørende verdi for et lærerkollegium.